ความแตกต่างระหว่าง Electrofusion Welding (EFW) กับ Resistance Welding (ERW)

การเชื่อม Electrofusion (EFW) เป็นการรวมโลหะโดยการทำให้โลหะร้อนขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าบริโภคหนึ่งหรือหลายชิ้นกับชิ้นงาน รับจดทะเบียนบริษัท การเชื่อมความต้านทานเป็นการเชื่อมที่ใช้กระแสไฟแรงผ่านจุดสัมผัสระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงานและสร้างความร้อนจากความต้านทานการสัมผัส

อาร์คเชื่อมด้วยไฟฟ้าจะหลอมโลหะและวัสดุตัวเติมให้เต็มโดยไม่ต้องใช้
แรงกด โลหะตัวเติมทั้งหมดมาจากอิเล็กโทรด

Resistance Welding ( ERW ) เป็นวิธีการเชื่อมแบบหนึ่งที่ใช้ความต้านทานความร้อนเป็นแหล่งพลังงานรวมถึงการเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนความต้านทานตะกรันเป็นแหล่งพลังงานและการเชื่อมความต้านทานโดยใช้ความต้านทานความร้อนที่แข็งเป็นแหล่งพลังงาน

การเชื่อมความต้านทานมักใช้กระแสขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดบนพื้นผิวสัมผัสและ
การหลอมโลหะเชื่อมให้ใช้แรงดันระหว่างกระบวนการเชื่อมเสมอ

ขยายข้อมูล

การเชื่อมบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมในสามวิธีต่อไปนี้:

1. การเชื่อม – ทำความร้อนชิ้นงานที่จะทำการเชื่อมเพื่อละลายในพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสระหลอมเหลว หลังจาก
สระหลอมเหลวเย็นและแข็งตัวแล้วก็จะเข้าร่วม หากจำเป็นสามารถเติมสารเติมแต่งที่หลอมเหลวเพื่อ
ช่วยได้ เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะและโลหะผสมต่าง ๆ ความดัน.

2. การเชื่อมด้วยแรงดัน – กระบวนการเชื่อมต้องใช้แรงดันในการเชื่อมซึ่งเป็นของการประมวลผลของวัสดุโลหะต่างๆและวัสดุโลหะบางชนิด

3. การประสาน – ใช้วัสดุโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าโลหะฐานเป็น
วัสดุประสานใช้วัสดุประสานเหลวในการทำให้เปียกวัสดุฐานเติมช่องว่างระหว่างข้อต่อ
และกระจายวัสดุฐานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ ลิงค์เชื่อม เหมาะสำหรับการเชื่อมของ
วัสดุต่าง ๆบทความฟรีแต่ยังเหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะต่าง ๆ หรือวัสดุที่แตกต่างกัน

YOUR COMMENT