ประมาณการค่าประกันภัยรถยนต์ – สิ่งที่คุณต้องการ

หน้าที่หลักของเครื่องคิดเลขประกันรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ บริษัท ที่ให้บริการแก่คุณคือให้ภาพรวมทั่วไปหรือการประมาณค่าของสิ่งที่คุณต้องจ่ายสำหรับการประกันภัยรถยนต์ตามข้อมูลที่คุณให้ เครื่องคิดเลขดังกล่าวถามคำถามจำนวนมาก แต่ละคำตอบจะถูกใช้เป็นตัวแปรเพื่อให้คำพูดและกำหนดค่าเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปคำถามสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณคิดที่จะทำการเปิดบริษัทรถยนต์คุณต้องทำการจดทะเบียนบริษัทจังหวัดน่าน อีกด้วย คำถามที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนที่คุณเห็นในเครื่องมือประเมินความน่าเชื่อถือของรถมีดังต่อไปนี้:

  1. อายุหรือวันเกิดของคุณคืออะไร?

อายุมีบทบาทสำคัญในการประมาณค่าโดยรวม บริษัท ประกันภัยพิจารณาผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ กลุ่มเดิมอาจขาดประสบการณ์และมีความเป็นไปได้สูงที่คนขับรถหนุ่มจะฝ่าฝืนกฎหมายจราจรการละเมิดเช่นการเร่งความเร็วเป็นต้นกลุ่มหลังอาจมีข้อ จำกัด ในเรื่องวิสัยทัศน์การได้ยินและทักษะการขับรถซึ่งหมายถึงโอกาสของ การมีส่วนร่วมในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเช่นกัน

  1. อาชีพของคุณคืออะไร?

นักประเมินความน่าเชื่อถือรถยนต์ใช้วิชาชีพของผู้ขับขี่ในการคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีสถิติบอกว่าอาชีพบางอย่างเช่นหมอโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์นักกฎหมายเจ้าของธุรกิจและพนักงานขายถือว่าเป็นงานที่เครียด บริษัท ประกันเชื่อว่างานที่เครียดส่งผลต่อความเข้มข้นในการขับขี่ Cal เครื่องคิดเลขประกันอาจกำหนดค่าประกันที่สูงขึ้นตามปัจจัยนี้

  1. รถประเภทใดที่คุณขับรถ?

รูปแบบรถมีผลต่ออัตราค่าประกันเช่นกัน นักวิเคราะห์ประกันภัยรถยนต์อาจพิจารณารถยนต์หรูเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่าเพื่อประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการป่าเถื่อนหรือการโจรกรรมรถหรูมีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการซ่อมแซมเมื่อเทียบกับคู่ฉบับที่ถูกกว่า รถสปอร์ตที่มีความเร็วสูงและอัตราการเร่งความเร็วที่รวดเร็วมีความเสี่ยงที่จะประกันเช่นกันดังนั้น บริษัท ประกันภัยจึงมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บเงินจากรถยนต์ประเภทนี้มากขึ้น

  1. รถยนต์มีประกันกี่คัน?

สิ่งที่ดีคือรถที่มีรายชื่ออยู่ในกรมธรรม์เดียวกันจะมีส่วนลดมากขึ้น ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกการรวมกันเพื่อให้คุณสามารถมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดอื่น ๆ หากคุณประกันบ้านสุขภาพและชีวิตของคุณกับ บริษัท เดียวกันด้วย

  1. ที่อยู่ของคุณคืออะไร?

ผู้ประเมินประกันภัยรถยนต์ใช้ที่อยู่ของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงหรือไม่ คุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อปกป้องรถถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีความเสี่ยง

  1. มีการละเมิดการบันทึกการขับขี่ของคุณกี่ครั้ง?

ประวัติการขับรถเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งก่อน ๆ ทั้งหมดที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องการละเมิดการจราจรบทความสำคัญ ๆ และตั๋วการจราจรทุกประเภทที่ระบุโดย DMV เครื่องประมาณการประกันรถยนต์ใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าคุณเป็นผู้ขับขี่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงสูงหรือไม่

YOUR COMMENT