การลงทะเบียนบริษัท เพื่อให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

การเริ่มต้นธุรกิจหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นจำนวนมากและยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าซับซ้อนและใช้เวลามากเกินความจำเป็นบริษัท ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล

กระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลอินเดียมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจดทะเบียน บริษัท ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน บริษัท ของตนก่อนจะต้องยื่นขอหมายเลขประจำตัวกรรมการ (DIN) สามารถทำแบบออนไลน์ได้ ขั้นตอนที่สองคือการได้รับใบรับรองดิจิทัล สิ่งนี้จำเป็นต้องลงทะเบียนบนพอร์ทัลเดียวกัน

บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ นายทะเบียนของ บริษัท ภายใต้มาตรา 609 ของพระราชบัญญัติ บริษัท ของกระทรวงได้รับ บริษัท ที่จดทะเบียนในรัฐและดินแดนสหภาพแรงงานของอินเดียเห็นว่า บริษัท ปฏิบัติตามและมีข้อกำหนดตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติ นายทะเบียนเหล่านี้รายงานต่อรัฐบาลกลางผ่านหัวหน้าภูมิภาค มีรายชื่อ บริษัท จดทะเบียนในรัฐต่าง ๆ

*ตัวอย่างเช่นผู้ที่ต้องการลงทะเบียน บริษัท ในเมือง Punjab ต้องลงทะเบียนกับนายทะเบียน บริษัท Punjab; สำหรับการลงทะเบียน บริษัท ในบังกาลอร์สามารถทำได้ผ่านทางกระทรวงกิจการองค์กรหรือเอกชนกับองค์กรที่ปรึกษาและตัวแทนที่เชี่ยวชาญในการลงทะเบียนสำหรับ บริษัท

แม้แต่นักบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ รับจดทะเบียนบริษัท และเริ่มต้นธุรกิจต่าง ๆ เดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับการลงทะเบียน บริษัท ใน Pune และสำหรับการลงทะเบียน บริษัท ในนิวเดลี บริษัท ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่นายทะเบียน บริษัท Jawaharlal Nehru Stadium ในถนน Lodi ในนิวเดลี สำหรับ บริษัท เอกชนและธุรกิจอื่น ๆ

ในการเริ่มต้นบริษัท หรือธุรกิจบุคคลที่สนใจต้องจดจำสิ่งต่าง ๆ มากมายและเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน บริษัท นักธุรกิจต้องสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจและวางแผนและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะให้บริการแก่ผู้บริโภคด้วย จากนั้นจะต้องพิจารณาการวางโครงสร้างพื้นฐานหลังจากตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจ การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยการซื้อที่ดิน พวกเขาควรคำนึงถึงการเชื่อมต่อที่สามารถเข้าถึงถนนพอร์ตและทางรถไฟ

การทำเช่นนั้นพวกเขาควรมองเข้าไปในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานซึ่ง ได้แก่ ไฟฟ้าน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท และธุรกิจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ที่เริ่มต้น บริษัท ใหม่ควรผ่านพระราชบัญญัติ บริษัท 1956 เพื่อดูว่ามีกฎระเบียบใดบ้าง พวกเขาจะมีความรู้และขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้

ในการเริ่มต้น บริษัท ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของต้นไม้และสัตว์ป่าและมลพิษต่ำสุดหรือไม่มีเลยรวมถึงการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วทั้งหมดหาก บริษัท กำลังมองหาการนำวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตสินค้าปลอดจากสิ่งพิมพ์ฟรีก็เป็นการดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของนโยบายการส่งออกนำเข้าของรัฐบาล นอกจากนี้ยังแนะนำให้พวกเขาผ่านนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

YOUR COMMENT