ป้องกันไม่ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ QuickBooks

ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขณะทำงานกับ QuickBooks แล้วคุณสามารถหยุดพวกเขา โดยโปรแกรมบัญชีของคุณบอกว่า คุณไม่มีการเชื่อมต่อใด ๆ ถึงแม้ว่า บางฟังก์ชันภายในของมัน ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลิตภัณฑ์ จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแม้มีการตั้งค่าเหล่านี้
ฟังก์ชัน QuickBooks รวมทั้งการเข้าถึงแฟ้มออนไลน์ใหม่ หรือดาวน์โหลดตารางภาษี เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่พวกเขาต้องการ ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขณะทำงานกับ QuickBooks แล้วคุณสามารถหยุดพวกเขา โดยโปรแกรมบัญชีของคุณบอกว่า คุณไม่มีการเชื่อมต่อใด ๆ ถึงแม้ว่า บางฟังก์ชันภายในของมัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลิตภัณฑ์ จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแม้มีการตั้งค่าเหล่านี้

เพื่อป้องกันไม่ให้บริการทั้งหมดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องปิดอินเทอร์เฟซเครือข่ายของคุณในขณะที่ QuickBooks การใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากฝ่ายสนับสนุนของ QuickBooks เพื่อป้องกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ลองวิธีต่อไปนี้ที่ระบุด้านล่างนี้จนกว่าคุณจะสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ตั้ง QuickBooks

เปิดโปรแกรม QuickBooks และเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการตั้งค่าระบบของคุณ
คลิก ‘ช่วยเหลือ’ และเลือก ‘การเชื่อมต่อตั้งค่าอินเทอร์เน็ต ตาม ด้วยการ ‘ฉันไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต’ คลิก ‘ตกลง’
ตอนนี้ ปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดอีก และสู่เป็นผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ คลิก ‘วิธีใช้’ และตัวเลือก ‘ปรับปรุง QuickBooks’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีข้อผิดพลาดที่ว่า มันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยน การตั้งค่าของ QuickBooks และยังคง มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียกหมายเลขบริการลูกค้า QuickBooks จะแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาและความจำเป็นทางเทคนิคได้จาก QuickBooks สนับสนุน

ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คลิก Windows ดวง เพื่อเปิดเมนูเริ่มแล้ว เลือก ‘แผงควบคุม’ ถัดไป คลิก ‘เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต’ แล้ว ‘เครือข่ายและ Sharing Center ตาม ด้วย ‘ตั้งค่าอะแดปเตอร์เปลี่ยน’ ในคอลัมน์ด้านซ้าย
ค้นหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ‘เครือข่ายท้องถิ่น’ คลิกไอคอนเพื่อเลือกการเชื่อมต่อ คลิกขวาบนมัน และเลือก ‘สถานะ’ ตรวจสอบว่า มีค่าในตัวเลือก ‘ส่ง’ และ ‘ได้รับ’ ให้แน่ใจว่า คุณเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่
คลิกที่ปุ่ม ‘ปิด’ เพื่อปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดโปรแกรม QuickBooks และเริ่มใช้มัน
เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณเสร็จสิ้นการใช้ QuickBooks คลิกขวาบนไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่าย และเลือกตัวเลือก ‘เปิด’
หมายเหตุว่า เมื่อคุณปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย การใช้งานทั้งหมดของคุณจะลดลงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้น ถ้าคุณต้องการรับที่แน่นอน และถาวร solutionsFree เว็บเนื้อหา โทรที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้า QuickBooks และที่อยู่ของคุณกังวลเพื่อช่างจะได้รับอย่างรวดเร็วความละเอียดของปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม QuickBooks โทรศัพท์ของคุณ

 

จดทะเบียนบริษัท

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินเทอร์เน็ต

YOUR COMMENT